Втора партньорска среща в гр. Лодз, Полша

Втора партньорска среща по проект „RESPONS”
Гр. Лодз, Полша, 02 – 03 юни 2014
Приятелска атмосфера и дух на добро сътрудничество, разпределяне на задачите и отговорностите между отделните партньори, приятна социална програма.