Въведение

Виртуалната карта следва работния процес в малък хотел и ресторант като представя мнението на управителя относно нужните умения за ръководенето на успешен бизнес, както и ситуации от ежедневието в които управителят среща и решава проблеми. Инструмента е предназначен за автономно, неформално учене като допълнително обучение към общата квалификация на мениджърите на хотели и ресторанти с цел да си подобрят съществуващите умения и компетенции.

Можете да видите реални ситуации, да научите какъв набор от умения са важни и нужни във всяка ситуация, и да откриете мястото им в Европейската квалификационна рамка за мениджъри на хотели и ресторанти.

След като завършите обиколката вие ще знаете повече за техниките за отговорна комуникация със служителите и клиентите; за организирането на индивиално преживяване; за прилагането на умения за предотвратяване на конфликти; за овладяването на различно Web 2.0 инструменти и услуги; за използването на критично и творческо мислене за справяне с проблеми.

Инструментът предлага опция за самооценка където можете да изпробвате уменията си в три реални ситуации.
 

СТАРТ