Адаптиране към промените

  • умее да се променя (или да бъде променян) в отговор на промененени обстоятелства;
  • да изслушва внимателно оплакването на клиента, като поддържа открит език на тялото и услужливо отношение;
  • да запазва спокойствие пред трудности и ядосани клиенти;
  • да поема нови предизвикателства в кратки срокове;
  • да се справя с променящите се приоритети и работното натоварване
Кликнете тук, за да продължите напред » Намерете мястото на това умение в Европейската квалификационна рамка »