Способност за коопериране / Екипност

  • да работи в сътрудничество с другите;
  • да прилагаумения за управление на конфликти;
  • да прилага стратегии за групово разрешаване на проблеми;
  • да установи продуктивни работни взаимоотношения;
  • да демонстрира уважение към другите чрез думи и дела.
Кликнете тук, за да продължите напред » Намерете мястото на това умение в Европейската квалификационна рамка »