Развитие на човешките ресурси

  • да планира и организира обучителни дейности за персонала;
  • да планира и организира преквалификация на персонала в така наречените трансверсални,социални и културни умения;
  • да управлява структури и системи за професионално развитие;
  • да планира и прилага мерки за повишаване на мотивацията на персонала.
Кликнете тук, за да продължите напред » Намерете мястото на това умение в Европейската квалификационна рамка »