Drugie spotkanie partnerskie w projekcie RESPONS, w Łodzi

Drugie spotkanie partnerskie w projekcie RESPONS miało miejsce w dniach 2-3 czerwca 2014 r., w Łodzi.
Tematami omawianymi podczas spotkania były:
– postęp prac w projekcie;
– raport z analizy umiejętności niezbędnych w sektorze HORECA oraz raporty krajowe dotyczące potrzeb i wyzwań w sektorze HORECA;
– system szkolnictwa w Polsce;
– podział pracy przy tworzeniu Europejskich Ram Kwalifikacji dla zawodu menedżer małej restauracji oraz menedżer małego hotelu;
– projekt wspólnego programu nauczania oraz podręcznika dla menedżera małego hotelu i menedżera małej restauracji.