O projekcie

Celem projektu RESPONS jest stworzenie profilu zawodowego menedżera/właściciela małego hotelu lub restauracji łączącego wiedzę tradycyjną z innowacyjną, potrafiącego dzielić się wiedzą na temat efektywnego, społecznie odpowiedzialnego zarządzania, jednocześnie zachowującego lokalną tożsamość.

Jest to odpowiedź na obecne trendy w sektorze hotelarsko-gastronomicznym:

  1. zwiększone zapotrzebowanie turystów na atrakcyjność, różnorodność i wysoką jakość świadczenia usług,
  2. ważną rolę teleinformatyki/technologii informacyjnych w planowaniu i realizacji podróży,
  3. potrzebę odnalezienia balansu pomiędzy rozwojem lokalnym, ochroną środowiska, a zwiększeniem konkurencyjności,
  4. potrzebę świadczenia bezpiecznych usług wysokiej jakości.