Sobre el projecte

L’objectiu de l’Aliança Responsable d’Habilitats és desenvolupar el nou perfil professional de gerents / propietaris de petits hotels i restaurants combinant els coneixements tradicionals i els innovadors i intercanviar idees per gestionar un negoci rendible, sostenible i socialment responsable i, a la vegada, mantenir la seva identitat local.

És una resposta al desafiament d’enfrontar les principals tendències en el sector:

  1.  la creixent demanda per part dels turistes d’augmentar la qualitat, així com serveis turístics més variats i atractius
  2. l’important paper de les TIC en els hotels en el que té a veure amb la recerca, planificació i implementació de viatges;
  3. trobar l’equilibri adequat entre el desenvolupament autònom de les destinacions, la protecció del seu entorn i el desenvolupament d’una activitat econòmica competitiva,
  4. la prestació de serveis segurs i d’alta qualitat.