Responsible Skills Alliance for Sustainable management of small hotels and restaurants

За проекта

Ние създадохме Алианса за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти, защото вярваме, че чрез знанието ще осигурим подкрепа на множество малки хотели и ресторанти в Европа да променят или създадат своя бизнес по модерен и отговорен начин.

Когато сутрин човек се събуди, ведро поглежда деня… А когато иска да се откъсне от ежедневието, желанието му е да прекара ваканцията със семейството си в приятен хотел, който ще му създаде усещането за домашен уют, да похапне вкусна храна в близък ресторант, споделяйки радости и неволи с любими хора.

Как тази уютна среда би могла да бъде постигната?

Чрез знание и отговорност.
Знание за отговорното управление, за прилагането на здравословни и безопасни условия на труд и устойчиви практики, за съблюдаване на екологичните норми.

Отговорност към хората, с които работим, към средата, в която се развива предприятието ни, към културно-историческото наследство, оставено от прадедите ни.

И всички тези знания и отговорности, възприети като ценност ще направят утрото ни ведро, денят ни съзидателен, вечерта ни – удовлетворена и спокойна.

Virtual mapLearning spaceLearning space